Nezařazené

Chcete skvělou kytku pro skvělou paní učitelku?

Můžete ji koupit u našeho stánku před Zdravou jídelnou 29.6.2017.  Od 10:30 do 16:00 hodin. 

Možnost rezervace na e-mailu: vokralova@toulcuvdvur.cz.

 

„Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 financovaného z prostředků ESF a rozpočtu HMP Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

logolink-OP-PPR