ENVIRA, o. p. s. – Toulcův dvůr

Šetrně k přírodě, poctivě k člověku

Envira, o.p.s. poskytuje práci desítkám osob se zdravotním postižením (OZP) na různých pracovních pozicích ve Středisku ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Hlavní činnosti Enviry

ENVIRA, o. p. s. je dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. Návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně postižených a inspirovat se.

Správa a údržba areálu Toulcova dvora

Spravujeme a udržujeme památkově chráněný objekt Toulcova dvora a pozemky, které k němu náleží. Objekt slouží neziskovým organizacím k činnosti v rámci SEV, přírodní areál střediska je hodnotnou ukázkou původní krajiny, cennou přírodní lokalitou a prostorem pro ekologické vzdělávání a výchovu zároveň. Environmentálně odpovědná správa budov a pozemků je jednou z hlavních činností sociálního podniku.

Zdravá jídelna

V naší Zdravé jídelně vaří osoby se zdravotním postižením pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také pro řadu mateřských škol, klubů i firemních akcí.

Rukodělná dílna

V rukodělné dílně vyrábíme keramické hrnečky, tácy, misky, konvičky, šperky, přírodní mýdla a mnoho dalšího.

Zahradnictví

V letošním roce jsme vybudovali zahradnictví. Pěstujeme výhradně ekologicky šetrným způsobem.

Produkty našeho zahradnictví:

  • Různé druhy bylin v květináči nebo řezané
  • Různé květiny sadba nebo řezané
  • Zelenina „na stůl“ ke spotřebě

Další informace o naší činnosti najdete v těchto materiálech:

Hodnoty, vize a poslání

Hodnoty

  • Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.
  • Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP.
  • Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů.
  • Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.

Vize

Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku.

Poslání

Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce.