Sociální podnikání

ENVIRA ve svých provozech vyhradila společensky účelná pracovní místa

Díky podpoře v rámci operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu zaměstnáváme dvě naše kolegyně na tzv. společensky účelných pracovních místech ve Zdravé jídelně a administrativním oddělení naší organizace. Dotace cílí na podporu vstupu nebo návratu osob dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní trh.

Zprostředkovatelem podporovaného zaměstnávání je Úřad práce České republiky. Příspěvek na mzdy, který je z 81,38 % tvořen z prostředků Evropského sociálního fondu
a z 17,62 % ze státního rozpočtu ČR, nám po dobu 12 měsíců od října 2015 do září 2016 poskytuje Úřad práce. Ve IV. čtvrtletí 2015 tak bylo naše sociální podnikání podpořeno částkou 140 512 Kč.

Děkujeme!  

EU