Historie

Historie

Historie ENVIRA, o.p.s.

ENVIRA, o. p. s. je neziskovou organizací, která vznikla 11. října 2013. Od 1. ledna 2014 převzala sociální podnik, do té doby provozovaný Zájmovým sdružením Toulcův dvůr. Sociálnímu podnikání se věnujeme od roku 2009. Zaměstnavatelem 50% (a více) osob se zdravotním postižením jsme byli od roku 2011.

Základní charakteristika ENVIRA, o.p.s.

ENVIRA, o. p. s. je sociálním podnikem, resp. integračním sociálním podnikem, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Princip sociálního podniku naplňujeme vytvářením chráněných pracovních míst pro jejich dlouhodobé zaměstnávání. V letech 2013 – 2015 jsme navíc provozovali tréninkový program (pracovní předpříprava, dočasné zaměstnání s cílem získat praxi a další uplatnění).

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. podporuje činnost Střediska ekologické výchovy (SEV) Toulcův dvůr. Společnost je členem Toulcův dvůr, z. s., které sdružuje neziskové organizace působící na tomto místě. Naše provozy tvoří Zdravá jídelna, keramická dílna a péče o přírodní areál Toulcova dvora a zahradnictví.

reportáž o Toulcově dvoře (2006) z pořadu Toulavá kamera