Hodnoty, vize, poslání

hodnoty

 

Naše hodnoty

Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce.

Zodpovědnost vůči zaměstnancům – stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP. 

Respekt k životnímu prostředí – šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů.

Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.

Naše vize

Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku.

Naše poslání

Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením a tím je integrovat na trh práce.

Naše cíle

Hlavní cíl

Vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby jejich zaměstnání bylo stabilní a smysluplné a poté zvyšovalo jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Vedlejší cíle

  • zajistit kvalitní vedení práce OZP
  • zvyšovat kvalifikaci a budovat sebedůvěru zaměstnanců OZP
  • nabízet kvalitní produkty
  • zajistit/udržet si stálé místo na trhu
DSCF3597

 

 

 

 

[spider_facebook id=“5″]

 

Napsat komentář