Sociální podnikání

Mám první práci! Pracuji v Toulcově dvoře

Bohumil je epileptik. Je mu jednadvacet let a studuje zahradnickou školu. Má sníženou pohyblivost na jednu stranu těla, a tak mu některé pohyby dají zabrat o něco více než zdravým lidem. Zato jeho vztah k zahradnické profesi je nefalšovaný. Má rád to, co dělá a chce v tom pokračovat.

Bohumil už šestým rokem studuje střední zahradnickou školu a letos ho čeká ukončení. Blíží se mu závěrečná zkouška a Bohumil ví, že za chvíli už nebude zahradníkem – studentem, ale „zahradníkem – profíkem“. Stane se z něj čerstvý absolvent.  

Jak jsou na tom absolventi s hledáním práce? Ne vždy ideálně, jak známo. Bohumil ale budoucnost svého pracovního života nenechal náhodě. Už na začátku roku 2015 se přihlásil do Programu tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře a od začátku února zde získal práci jako zahradník. Dostal šanci a chopil se jí. První práce, práce v oboru.

Bohumil chodí do práce jednou v týdnu. Během ostatních pracovních dnů ho zatím plně zaměstnává škola. Už ví, co to je pracovní smlouva, co znamená chodit do práce včas a plnit zadané pracovní úkoly. Učí se pracovat efektivně a také samostatně. Škola ho naučila pracovní postupy a základní metody. Rychlosti a samostatnosti ho ale učí práce. Ví, že je placen za vykonanou práci a ne za posedávání na sluníčku. Ví, že zahradník je nejen ten, kdo umí plít plevel a stříhat růže, ale i ten, kdo pozná, kdy je co na zahradě potřeba udělat. Učí se být tím, kdo zahradničení rozumí a zvládá dělat to, co je třeba.

Bohumila si ale našly zdravotní potíže. Na jaře prodělal celkem vážný epileptický záchvat. Dva týdny nechodil do práce a nebylo jisté, zda se do ní bude moci vrátit. Vrátil se. Po několika týdnech v pracovní neschopnosti začal při pomalejším tempu opět plnit svoje pracovní úkoly. Tréninkový program zaměstnávání je přesně ten typ zaměstnání, který mu ve zvládnutí situace návratu do práce pomáhá. V Toulcově dvoře si při nástupu do práce mohl Bohumil zvolit nejen velikost úvazku, ale pro každý další měsíc ji může i upravovat. Jeho vedoucí mu zadává práci a poskytuje podporu a radu i v souvislosti s jeho zdravotním stavem, na nějž je brán ohled. Spolu s pracovní terapeutkou si Bohumil pravidelně stanovuje cíle, na nichž chce pracovat – co se naučit, co zlepšit. Bohumil se snaží a překážky překonává. Teď se blíží do posledního – finálového měsíce svého prvního zaměstnání. Spolu se sociální pracovnicí začíná hledat další práci a plánuje budoucnost. I když se těší na prázdniny, chtěl by najít práci jako zahradník a uplatnit se i nadále ve své profesi.  

Bohumil i jeho kolegové v rámci Programu tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře jsou zaměstnáni díky finanční podpoře z Operačního programu Praha – Adaptabilita (ESF). Po dobu trvání programu, tedy od ledna do října 2015 získá pracovní místo v organizaci ENVIRA, o. p. s. více než 20 lidí. Stejně jako pro Bohumila je i pro některé další  pracovníky tato pracovní zkušenost první v životě. A my jsme rádi, že jim tahle zkušenost může rozšířit obzory a mnohému naučit.  

Bc. Marie Leschingerová, sociální pracovnice ENVIRA, o. p. s.