Náhradní plnění

Co je to náhradní plnění

Náhradní plnění je právní nástroj, podporující zaměstnanost lidí se zdravotním postižením, která je ukotvena v Ústavě České republiky a v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kdo využívá náhradní plnění

Podle zákona má každá právnická osoba s více než 25 zaměstnanci povinnost:

  • zaměstnat minimálně 4% zaměstnanců se zdravotním postižením,
  • odebrat v rámci náhradního plnění výrobky a služby v hodnotě 7 násobku průměrně měsíční mzdy z předchozího kalendářního roku (v roce 2017 189 000 Kč za každou nezaměstnanou osobu), nebo
  • odvést do státního rozpočtu pokutu ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy z předchozího kalendářního roku (v roce 2017 67 500 Kč za každou nezaměstnanou osobu).

Více informací najdete na stránkách MPSV.

Kdo může poskytovat náhradní plnění

Náhradní plnění může poskytovat zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením, a je obvykle příjemcem příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle výše zmíněného zákona.

Společnost ENVIRA, o. p. s. dlouhodobě splňuje podmínku minimálně 50% zaměstnanců se zdravotním postižením.

Sociální podnik Toulcova dvora

Od roku 2015 u nás osoby se zdravotním postižením tvoří více než 75 % zaměstnanců.

Celkem u nás může na chráněných pracovních místech pracovat maximálně 128 osob na částečné úvazky. Provozujeme celkem 32 tzv. chráněných pracovních míst na těchto pozicích: kuchař, pomocný kuchař, barman, pomocný pracovník v areálu, zahradník, pracovník v rukodělné dílně a administrativní pracovník.

Zastoupení pracovníků se zdravotním postižením v organizaci bylo následující (přepočet dle metodiky ÚP):

  • 1. čtvrtletí 2016: 84 %
  • 2. čtvrtletí 2016: 86 %
  • 3. čtvrtletí 2016: 93 %
  • 4. čtvrtletí 2016: 98 % 

Co vám můžeme nabídnout? 

Náhradní plnění formou firemních akcí na klíč, firemní konference, rauty, grilování, teambuildingové akce, dětský den, případně částečný či úplný catering vašich akcí.

Vyrobíme vám na zakázku keramiku pro vaše firemní partnery či zaměstnance. Dodáme kompletní dárkové balíčky z našich produktů z Toulcova dvora (med, domácí pečivo, přírodní mýdla, keramika, ...). Nabízíme i polotovary připravené ke glazování či další úpravě.

Mgr. Veronika Boháčková

koordinátorka zaměstnávání OZP

bohackova@toulcuvdvur.cz

tel. 777 683 848