Nezařazené

Natura 2000

Ochranu našich přírodních klenotů zajišťují kromě českých zákonů i významné evropské směrnice o ptácích a o stanovištích. Bohužel Evropská komise se v současné době ocitá pod tlakem průmyslové lobby a zvažuje provést v evropských předpisech změny, které by vážně ohrozily i naši krajinu. Dejme všichni najevo, že se změnami nesouhlasíme, a směrnice naopak plně podpořme! Dotazník k vyplnění naleznete na stránkách 

http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/natura-2000

Rys