Sociální podnikání

Nejčastější otázky k Programu tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře

Často se setkáváme s opakovanými dotazy k našemu tréninkovému programu, ty nejčastější jsme pro vás shrnuli níže. Pokud by Vás zajímalo cokoliv dalšího, neváhejte nás kontaktovat!

Proč zaměstnáváte pouze klienty s přiznaným invalidním důchodem?

Zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním můžeme díky finanční podpoře z ESF (Operační program Praha Adaptabilita). Mezi podmínky, které byly v rámci grantu nastaveny, patří věk (18 – 62 let), bydliště v Praze a přiznaný invalidní důchod (případně doklad osoby se zdravotním znevýhodněním, o němž rozhoduje a přiznává Česká správa sociálního zabezpečení). Podmínky projektu respektujeme, do výběrového řízení proto zahrnujeme pouze ty osoby, které podmínku invalidity, bydliště i věku splňují (a mohou se tedy stát naším zaměstnancem).

Proč tréninkové zaměstnání, aneb proč bych se tu měl vůbec něco učit?

Smyslem tréninkového zaměstnávání je dát pracovní příležitost lidem, kteří kvůli nemoci či úrazu delší dobu nepracovali, anebo třeba zatím žádné pracovní zkušenosti nemají. Cílem je tedy předat jim nejen pracovní dovednosti, ale i základní pracovní návyky včetně schopnosti dodržovat pravidelný pracovní režim. Se zlepšováním pracovních dovedností pomáhá pracovní terapeut a sociální pracovník. Účastníka tréninkového programu podporujeme tak, aby pak mohl najít navazující zaměstnání na otevřeném, případně chráněném trhu práce.

Můžu u vás získat práci, i když pobírám invalidní důchod třetího stupně?

Ano. Třetí stupeň invalidity neomezuje jeho nositele v možnosti pracovat. Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu (příp. Posudek o invaliditě) definuje pouze míru poklesu pracovní schopnosti, která se u třetího stupně pohybuje od 70 % výše. U nositelů třetího stupně invalidity zjišťujeme pouze to, zda jsou schopni práce za mimořádných podmínek. Pokud je uchazeč o práci v našem Tréninkovém programu podle posudku schopen práce za mimořádných podmínek, pak není žádná překážka ho do programu přijmout. Pokud z jeho posudku vyplývá, že schopen práce za mimořádných podmínek není, bohužel je to pro nás překážka v uzavření pracovní smlouvy. Jako zaměstnavatel zaměřující se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením jsme se zněním rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu vždy seznámeni a stanovisko ČSSZ musíme respektovat.  Každý zaměstnavatel k této problematice přistupuje po svém, jinde vám tedy práci nabídnout mohou. Legislativní podmínky týkající se problematiky zaměstnávání OZP se průběžně mění, je proto možné, že v budoucnu budou podmínky jiné.

Proč nabízíte práci jen na tři měsíce? Nemůže to být déle? A kam půjdu potom?

Podstatou tréninkového programu je to, že jde o krátkodobé zaměstnání, v rámci něhož by měl absolvent získat základní pracovní návyky a dovednosti. Není tedy jeho smyslem trvalé zaměstnání, ale poskytnutí krátkodobé pracovní zkušenosti, která otevře dveře k dalším pracovním nabídkám. V průběhu (druhé části) tréninkového programu proto klientům pomáháme s hledáním práce a s výběrem vhodné pracovní pozice, na které by se klient chtěl a mohl uplatnit. Pomáháme s aktualizací životopisu, psaním motivačního dopisu a sjednáváním pohovoru. Naším cílem je pomoci klientovi k jeho zplnomocnění a dosažení samostatnosti natolik, aby byl schopen naplnit požadavky potenciálního zaměstnavatele a uspět v rámci výběrového řízení na vysněnou (a reálnou) pracovní pozici.

OPPA