Včelařství

Prezentace výsledků realizace projektu Včelařství

V roce 2015 jsme realizovali soubor včelařských aktivit pro děti i dospělé v rámci projektu Včelaříme ve velkoměstě a rádi bychom vás touto cestou seznámili s jeho výsledky.

V rámci projektu proběhly 3 přednášky s včelařskou tématikou, kurz základů včelaření pro dospělé a jarní a podzimní včelařský kroužek pro děti. Také jsme koupili a zhotovili nové úly, pořídili 8 oddělků včelstev a doplnili nezbytné včelařské vybavení pro účastníky kurzů.

Poskytovatelem grantu bylo Hlavní město Praha. Děkujeme za podporu a doufáme, že se nám bude dařit realizovat podobné projekty i v dalších letech!

Závěrečná zpráva_krátká verze

MHMP