Sociální podnikání

Setkání organizací zaměstnávajících OZP

Srdečně vás zveme na setkání organizací, které se v našem hlavním městě zaměřují na zaměstnávání OZP. Přijd´te se setkat s kolegy z dalších organizací a dozvědět se něco o tom, jak to dělají ostatní. Cílem je seznámit se vzájemně se základními informacemi o tréninkových programech a navázat další spolupráci. Setkáme se 25. května ve Zdravé jídelně na Toulcově dvoře, začátek v 17 hod.

Prosíme vás o vyplnění formuláře (k programu zaměstnávání, který realizujete), nezabere vám více než 5 – 10 minut: zde
Získané informace použijeme ke zpracování stručné informativní prezentace, na základě níž budete mít příležitost svůj program zaměstnávání na společném setkání představit. Prosíme vás o vyplnění do 15. 5.2015. Registrace účastníků probíhá na adrese: http://www.toulcuvdvur.cz/details/3108265-setkaniorganizaci-zamerujicich-se-na-zamestnavani-ozp/

Účast je bezplatná, počet osob za organizaci není omezen.
Akce je určená zaměstnavatelům, nejedná se o prezentaci nabídek práce uchazečům o zaměstnání.

OPPA