Historie sociálního podnikání na Toulcově dvoře

slide_7.jpg

Sociální podnik provozujeme od roku 2009, od roku 2014 pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti ENVIRA, o. p. s.

V roce 2009 se v Toulcově dvoře začal realizovat první projekt zaměřený na sociální podnikání. Jeho cílem byl vznik sociálního podniku, zaměstnávajícího více než 30% osob znevýhodněných na trhu práce. Cílovými skupinami, které měly být v rámci tohoto projektu zaměstnány, byli lidé zdravotně znevýhodnění a migranti.

V rámci tohoto projektu byla vybudována zdravá jídelna, která od roku 2010 začala zaměstnávat první zaměstnance se zdravotním postižením, na pozicích kuchař a pomocný kuchař. Dále se nabídka pracovních míst rozrostla o pozice pomocného administrativního pracovníka, zahradníka a technického pracovníka a organizace během roku získala 35-45% zdravotně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu. V rámci projektu také začalo vzdělávání provozních a vedoucích pracovníků.

V roce 2011 vznikaly další pozice, pomocný pracovník v areálu a asistent infocentra. Organizace dosáhla více než 50% zdravotně znevýhodněných zaměstnanců z celkového počtu. Na základě toho se stala žadatelem o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2011 jsme tzv. zaměstnavatelem „50%+“ (neboli 50 a více % osob se zdravotním postižením) a na základě toho můžeme poskytovat tzv. náhradní plnění.

Od srpna roku 2013 do října roku 2015 jsme realizovali projekt s názvem „Program tréninkového zaměstnávání v Toulcově dvoře“, v jehož rámci vznikla a byla nově provozována tréninková pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Cílem projektu bylo ověřit si své pracovní dovednosti, získat pracovní zkušenosti a upřesnit svou představu o svém pracovním uplatnění. Po půlročním pracovním tréninku účastníkovi programu pomáhal v hledání uplatnění na otevřeném pracovním trhu sociální pracovník.