BLOG, Včelařství

Včelařský kroužek pro děti

Včelařský kroužek pro děti

Kurz je určen pro všechny děti ve věku 7 – 15 let, které zajímá příroda a pozoruhodný svět včel a chtějí se o něm hodně dozvědět. Podíváme se společně do úlů, seznámíme se se členy včelího společenstva, s jejich produkty, nepostradatelnou rolí v přírodě a významem pro člověka. To co se naučíme v teoretické části, pak budeme pozorovat zblízka na včelstvech v sadu Toulcova dvora.

První setkání s úvodním slovem pro rodiče proběhne 3. 4. 2018. Budeme se setkávat každé úterý po dobu 9 týdnů v učebně i v sadu Toulcova dvora. Poslední setkání bude 12. 6. 2018.

S čím se děti v kroužku seznámí?

 • Včela – vznik a vývoj druhu
 • Druhy včel
 • Včela medonosná
 • Vývojová období vztahu včela – člověk
 • Členové včelího společenství a stavba jejich těla
 • Včelí obydlí
 • Včelí produkty (med, vosk, pyl, mateří kašička, propolis, jed)
 • Praktická ukázka včelaření, ukázka včelařských pomůcek, úlů a včelího společenství
 • Další zpracování včelích produktů
 • Péče o úly a přípravné včelařské práce
 • Péče o včely (pravidelná kontrola, předcházení rojení, rozmnožování, vytáčení medu)
 • Nepřátelé a nemoci včel
 • Role včel v přírodě
Kdy a kde?
V Toulcově dvoře každé úterý (mimo svátků) od 16:30 do 18:00. Celkem 9 setkání od 3. 4. 2018 do 12. 6. 2018
Cena kroužku:
990 Kč
Budeme se těšit na setkání v přírodním areálu Toulcova dvora!

Pro registraci prosím vyplňte přiloženou Přihlášku  a Posudek o zdravotní způsobilosti. Vyplněné dokumenty zašlete na email: chudacik@toulcuvdvur.cz.

Kroužek pořádá ENVIRA, o.p.s. za podpory Hlavního města Prahy

logo-mhmp