Zahradnictví

Zahradnictví

„Dlouhodobá pracovní příležitost pro osoby se zdravotním postižením.“

ENVIRA, o.p.s., se rozšířila o nový provoz  zahradnictví díky finanční podpoře projektu: „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

V letošním roce jsme vybudovali zahradnictví, založené za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více než 80% zaměstnanců naší společnosti. A cílem je vytvářet pro ně dlouhodobé pracovní příležitosti právě v zahradnictví.

NAŠE PRODUKTY ZE ZAHRADNICTVÍ

  • Bylinky řezané i v květináčích
  • Vázané květiny, Dekorace k různým příležitostem (Vánoce, Velikonoce, Dušičky)
  • Čerstvá zelenina, bez použití chemie, přímo v den odběru sklizená

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKU ZELENINY, BYLIN A KVĚTIN naleznete vždy na našem facebooku (vpravo na tomto webu), zde na www.setrnepoctive.cz nebo na www.toulcuvdvur.cz.

 logolink-OP-PPR